Ta strona działa dokładnie tak samo, jak inne strony. Aby zabezpieczyć stronę hasłem, należy:

  • Ustawić jej rodzica na „Strefa Klienta” w sekcji „Atrybuty strony”
  • Dodać w sekcji „Własne pola” pole o nazwie „smartpass” oraz z odpowiednim hasłem

Jeśli ktoś wpisze w Strefie Klienta hasło podane w polu „smartpass”, zostanie przekierowany na tą stronę.

Na co należy zwrócić uwagę:

  • Nie należy ustawiać opcji „Zabezpieczone hasłem” w sekcji „Opublikuj”.
  • Strony z hasłem zawsze są dostępne po ich adresie (nawet dla osób nie znających hasła), jednak ich adres nie jest nigdzie publikowany ani udostępniany.
  • Strona pytająca o hasło musi mieć treść „smartpass”.
  • Jeśli więcej niż jedna podstrona będzie mieć takie samo hasło, wyświetlona zostanie tylko jedna.